Ana Sayfa EMLAK 12 Aralık 2017

Milyonlarca Kiracıyı İlgilendiren Karar

Milyonlarca Kiracıyı İlgilendiren Karar

Adana’da yaşanan ilginç bir olay ile mahkemeye taşınan kira alacağı davasına Yargıtay son noktayı koydu. 16 ay boyunca kira parasını mülk sahibinin annesinin hesabına yatıran kiracı, Yargıtay’dan gelen karar ile büyük bir sürprizle karşılaştı.

Adana’da ikamet eden bir aile, 10 Şubat 2014’te kiraladığı dairenin kira ücretini her ay düzenli olarak mülk sahibinin annesinin banka hesabına yatırdı. Kira ücretinin kendisine aylardır ulaşmadığını gerekçe gösteren mülk sahibi, 3 Haziran 2015 günü kiracı aleyhine icra takibi için icra dairesine başvuruda bulundu. Kira ücretini düzenli olarak ödemesine rağmen icra şoku yaşayan kiracı aile, icra haberini alır almaz icraya itiraz etti. Bunun ardından mülk sahibi ise Adana 3. icra Hukuk Mahkemesi’nde ’itirazın kaldırılması ve tahliye’ davası açtı.

Davacı mülk sahibi, başlattığı icra takibi ile aylık 540 TL’den 2014 yılı Şubat ayından, 2015 yılı Nisan ayına kadar olan kira bedelleri karşılığı olarak 8 bin 115,00 TL kira alacağının işlemiş faiziyle tahsilini istedi. Davalı borçlu aile ise mahkemeye sundukları 23 Haziran 2015 tarihli itiraz dilekçesinde, herhangi bir borcu bulunmadığını bildirerek borcun tamamına, faize ve ferilerine itiraz etti.

Davalı olan kiracı, 2 yıllık kira ödemelerini düzenli olarak her ay ev sahibinin annesinin banka hesabına yatırdığını, zamanında kirayı ödediğini bildirerek davanın reddini savundu.

Mahkeme, üçüncü kişi tarafından davacının annesi adına 6 bin 963,25 TL ödemede bulunulduğunu, takibe konu olan kira alacağına dair olarak yapılan bu ödeme mahsup edildikten sonra davalı kiracının davacı mülk sahibine 1.151,75 TL asıl alacak ve 20,48 TL işlemiş faiz borcunun kaldığına hükmetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüyle davalının 1.151,75 TL asıl alacak ile 20,48 TL işlemiş faiz alacağı olmak üzere toplam 1.171,67 TL alacağa yönelik yapmış olduğu itirazın kaldırılmasına ve kiralanan dairenin tahliyesine karar verdi. Karar davacı vekili tarafından temyiz edildi.

Yargıtay: Üçüncü Kişiye Yapılan Kira Ödemesi Geçersizdir

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi; kiracının kira parasını, mülkü kiraya verene değil de annesine veya üçüncü kişiye ödemesi halinde bu ödemenin kiracıyı borçtan kurtaramayacağına hükmetti.

Kiracının, kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren 2 yıllık kira bedelini davacının annesi hesabına yatırdığına dikkat çekilen Yargıtay kararında, “Bu şekilde 2 yıllık kira borcunu ödediğini savunmuş ve ödeme dekontunu dosyaya sunmuştur. Davacının annesinin hesabına ’oğluna ait 2 senelik konut kira bedeli’ açıklaması ile 7 bin TL ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Kira bedeli aksi kararlaştırılmadıkça kiraya verene ödenmesi gereken borçlardan olup üçüncü kişiye yapılan ödeme kiracıyı borcundan kurtarmaz. Bu sebeple davacı alacaklı tarafından kira ödemesi olarak kabul edilmeyen üçüncü kişi adına yapılan ödemeler davalı kiracıyı borçtan kurtarmaz. Bu sebeple mahkemece bu husus dikkate alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davacı tarafça kabul edilmeyen anılan ödemenin takip konusu kira alacağına dair olduğu kabul edilerek yazılı şekilde davanın kısmen kabulüyle davalının itirazının kısmen kaldırılmasına karar verilmesi doğru değildir. Açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının bozulmasına oy birliğiyle karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: banka-kredileri.com

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?